Press Releases

Read relevant and trending J.D. Power industry press releases.

2017 Australia Retail Banking Satisfaction Study

MELBOURNE: 5 Dec. 2017 — Despite the high penetration of digital banking in Australia, when customers have a problem, they still prefer the personal touch, according to the J.D. Power 2017 Australia Retail Banking Satisfaction Study,SM released today.  

English

J.D. Power 2017 Large Commercial Insurance Study

COSTA MESA, Calif.: 4 Dec. 2017 — Overall customer satisfaction with large commercial insurers has increased in 2017, driven primarily by intensified focus among insurers on diversified product offerings tailored to the needs of their customers. That’s the core finding of the J.D. Power 2017 Large Commercial Insurance Study.SM

English

J.D. Power - Nghiên cứu Chỉ số hài lòng về dịch vụ bán hàng tại Việt Nam năm 2017 (SSI)

SINGAPORE: Ngày 30 tháng 11 năm 2017 - Hãng J.D.Power hôm nay đã công bố Nghiên cứu Chỉ số hài lòng về dịch vụ bán hàng tại Việt Nam năm 2017 (SSI): khách hàng mua xe mới có xu hướng so sánh kỹ lưỡng hơn các yếu tố thương hiệu, mẫu mã, đại lý và các gói khuyến mãi; họ cũng mặc cả nhiều hơn tại các đại lý chính hãng trước khi đưa ra quyết định mua xe. 

English

2017 Vietnam Sales Satisfaction Index (SSI) Study

SINGAPORE: 30 Nov. 2017 — New-vehicle buyers are increasingly comparing brands, models, dealers and offers and negotiating harder at authorized dealers before deciding on their purchase, according to the J.D. Power 2017 Vietnam Sales Satisfaction Index (SSI) Study,SM released today.  

English

ผลการศึกษาคุณภาพรถใหม่ในประเทศไทย ประจำปี 2560

กรุงเทพฯ: วันที่30พฤศจิกายน 2560—ผลการศึกษาคุณภาพรถใหม่ในประเทศไทย ประจำปี 2560โดย เจ.ดี. พาวเวอร์ (J.D. Power 2017 Thailand Initial Quality StudySM (IQS))เปิดเผยในวันนี้ว่า จำนวนปัญหาที่เกิดขึ้นต่อรถยนต์ 100คัน (PP100)ที่เจ้าของรถยนต์ใหม่รายงานเข้ามา ทำสถิติต่ำสุดในปีนี้ โดยรายงานปัญหาลดลงในทุกหมวดหมู่ ยกเว้นปัญหาจากภายในรถยนต์ 

English

2017 India Initial Quality Study (IQS)

SINGAPORE: 30 Nov. 2017 — The number of problems reported per 100 vehicles (PP100) by new-vehicle owners has declined over the past five years, with declines reported across all problem categories except heating, ventilation and cooling (HVAC), according to the J.D. Power 2017 India Initial Quality StudySM (IQS), released today.

English

J.D. Power 2017 Hotel Loyalty Program Satisfaction Study

COSTA MESA, Calif.: 29 Nov. 2017 — Having a diverse portfolio of reward options withhotel loyalty rewards programs is a key driver of member satisfaction. According to the J.D. Power 2017 Hotel Loyalty Program Satisfaction Study,SM overall satisfaction is higher among program members who redeem rewards for dining, product purchases and special events than among those redeeming rewards for hotel stays alone.

English

2017年J.D. Power 马来西亚新车质量调查SM(IQS)

新加坡(2017年11月27日讯)根据今日公布的2017年J.D. Power 马来西亚新车质量调查SM(IQS),30岁以下的年轻新车车主比那些30岁及以上的年长新车车主面对更多新车问题。

根据调查,有43%的受访者面对新车问题。虽然只有37%的年轻车主面对新车问题,但是他们所面对的新车问题比较多。30岁以下的年轻车主比30岁及以上的车主面对较多汽车问题(83 PP100比77 PP100)。

J.D. Power马来西亚地区经理 MuhammadAsyraf Bin Mustafar 说:“汽车制造商有必要认真看待年轻车主较多的新车问题。如果忽视这个年龄层车主的问题,不只会影响未来的汽车销量,同时也会令他们在早期阶段更换这个汽车品牌,影响他们向亲友推荐这个品牌的决定。” 

调查显示,面对汽车问题的年轻车主,当中有24%的受访者在未来不会购买相同品牌的汽车。这比调查的平均高出10%。 

在8个被检验的问题类别中,有7个类别的问题上升,驾驶经验、汽车外观以及引擎/变速系统的问题高居榜首。

English

2017 Thailand Initial Quality Study (IQS)

BANGKOK: 30 Nov. 2017 — The number of problems reported per 100 vehicles (PP100) by new-vehicle owners has hit a record low this year, with the decline reported across all vehicle component categories except vehicle interior, according to the J.D. Power 2017 Thailand Initial Quality StudySM (IQS), released today. 

English

2017 Singapore Credit Card Satisfaction Study

Singapore: 28 November 2017 — With Singapore striving to become a cashless economy, credit card holders are following suit through increased usage of mobile payment services, particularly compared to other key global markets, according to the J.D. Power 2017 Singapore Credit Card Satisfaction Study,SM released today. 

English

Pages

Subscribe to RSS - Press Releases